Centrum Edukacji UstawicznejPWSW w Przemyślu

Kontakt

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E

37-700 Przemyśl

pokój nr 3.43 (II piętro) budynek Kolegium Technicznego

tel.:  16 735 52 08