Centrum Edukacji UstawicznejPWSW w Przemyślu

29 kwietnia 2019

Cyberprzemoc i zagrożenia związane z używkami [ZDJĘCIA] [WIDEO]


W ubiegły czwartek, 25 kwietnia w  Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, funkcjonariusze przemyskiej komendy przeprowadzili wykłady dla pedagogów, dotyczące cyberprzestępczości i aktualnych zagrożeń dla młodzieży płynących z sieci oraz niebezpieczeństwa, jakie niosą za sobą narkotyki i dopalacze.

W  Kolegium Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbywały się wykłady skierowane do nauczycieli z terenu powiatu przemyskiego, jak również powiatów sąsiadujących.

Z ramienia przemyskiej komendy w przedsięwzięciu wzięły udział funkcjonariuszki z wydziału prewencji asp. Małgorzata Czechowska i mł. asp. Marta Fac.

Było to certyfikowane szkolenie z cyklu cyberprzemocy i zagrożeń jakie się z tym wiążą, a przeprowadziła je specjalistka ds. nieletnich i patologii – asp. Małgorzata Czechowska. Do dyspozycji nauczycieli była edukacyjna walizka zawierająca imitację środków odurzających.

Asp. Czechowska szczegółowo omówiła zagadnienia cyberprzemocy oraz cyberprzestępczości. Nakreśliła ich rodzaj i skalę zagrożeń, na które narażone są dzieci i młodzież w internecie oraz to, w jaki sposób można się przed nimi uchronić. Policjanci mówili również o tym jak nie powinno  korzystać się z internetu, telefonów komórkowych oraz o sposobach reagowania na przypadki niewłaściwych zachowań.

Funkcjonariuszki wskazały, jak ważna jest współpraca na gruncie policjant – nauczyciel – rodzic. Mówiły o procedurach, jakie są obowiązani przestrzegać nauczyciele w przypadku ujawnienia cyberprzemocy w szkole i jak postępować zgodnie z przyjętym algorytmem. Poruszono kwestię niesienia pomocy, zarówno ofierze, jak i sprawcy, bo przeważnie są to uczniowie w tym samym wieku i z tej samej placówki.

Na koniec nie zabrakło pytań ze strony pedagogów. Pojawiły się ciekawe pomysły na kolejne takie spotkanie. Szkolenie było doskonałą okazją do wzajemnego poznania się oraz do wymiany doświadczeń.

Joanna Olszańska /KWP

 

fot. Kamil Krukiewicz