Centrum Edukacji UstawicznejPWSW w Przemyślu

20 sierpnia 2018

Rekrutacja na studia podyplomowe “Nauczanie języka polskiego jako obcego”


Zapraszamy na 1. edycję studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego, organizowanych przez Zakład Filologii Polskiej Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Termin rekrutacji: do 15.09.2018 r.

Początek studiów: październik 2018